Slimminge Vandværk

Bestyrelsen

Formand

Palle Nielsen
Gl. Slimmingevej 5, Slimminge
4100 Ringsted

Tlf.: 61 61 08 18   -  e-mail: pn@slimmingevand.dk

Næstformand

Poul Erik Jensen
Gl. Slimmingevej 8B, Slimminge
4100 Ringsted
Tlf.: 24 49 98 35  -  e-mail: pej@slimmingevand.dk

Kasserer

Anette Andersen
Birkedalsvej 13, Slimminge
4100 Ringsted

Tlf.: 20 41 92 36  - e-mail: aa@slimmingevand.dk

Sekretær

Vibeqe Nielsen
Slimmingevej 98
4100 Ringsted

Tlf.: 28 77 69 95 – e-mail: vn@slimmingevand.dk

Bestyrelsesmedlem

James Rune Hansen
Gl. Slimmingevej 6, Slimminge
4100 Ringsted

Tlf.: 26 20 97 38   -  e-mail: jrh@slimmingevand.dk

    Suppleant – fungerer som konsulent ad hoc
Leif Rohr Hansen
Gl. Slimmingevand 18A, Slimminge
4100  Ringsted

Tlf.: 28 71 08 16  -  e-mail: rohr.slim@gmail.com