Slimminge Vandværk

Drikkevandets kvalitet

Vand er vores vigtigste fødevare. Derfor er det selvfølgelig et absolut krav, at det vand, der kommer ud af vandhanerne er rent – uden bakterier og kemikalier.

Der er derfor et lovfastsat krav om kvaliteten og kontrollen af det vand, vandværkerne producerer.  Kontrollen er tilrettelagt således, at vandværkerne skal udtage driftsprøverne og kommunen påser, om kravene er overholdt. I tilfælde af eventuelle overtrædelser af kravværdier skal vandværket med det samme – eventuelt i samråd med kommunen - gå i gang med at afhjælpe forholdet.

Kontrolprogram

Slimminge Vandværk har i 2018 fået et nyt kontrolprogram. Programmet beskriver, hvilke prøver der skal tages – hos forbruger, på ledningsnet, afgang vandværk og grundvandet – hvor tit prøverne skal tages, og hvad der skal analyseres for.

Det godkendte kontrolprogram kan du se her ved at klikke i denne linje.  

Kontrolprogrammets prøvetagningsplan er vist nedenstående:

Prøvested

Analysepakke

2018

2019

2020

2021

2022

Taphane hos

forbruger

Gruppe A

2018: 1809-602

2018: 1839-642

2019: 1906-621

2

2

2

2

2

Taphane hos forbruger

Gruppe B 

(½)

-

1

-

1

-

Ledningsnet

(Taphane flush)

Ledningsnet-kontrol

(½)

2018: 1839-641

1

-

1

-

1

Afgang

vandværk

Vandværkskontrol

(½)

2018: 1809-603

1

 

1

 

1

Afgang

vandværk

Opfølgning  pesticider

2018: 1839-639

2019: 1906-618-1

 

1

2

1

2

1

DGU-nr.

212.683

Boringskontrol

(1/4)

 

 

 

1

 

DGU-nr.

212.683

Opfølgning  pesticider

2018: 1839-640

2019: 1906-619

1

2

2

1

2

 

Skemaet skal læses sådan, at der tages 2 kontroller om året hos forbruger, medens der kun tages prøve på ledningsnettet hvert 2. år.

Resultatet af de enkelte Analysepakker kan ses ovenfor.

Læsning af analyserne

Analyserne er som udgangspunkt ikke kommenteret. Kun i tilfælde af overskridelser af kravværdier vil dette blive angivet som en bemærkning til analysen.