Slimminge Vandværk

Nyheder
Vedrørende sammenlægning med Borup Vandværk

På 1. ekstraordinære generalforsamling den 21. maj blev forslaget vedtaget af de 28 stemmeberettigede medlemmer, der deltog. Da 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne ikke var til stede og kunne stemme om forslaget, skal der i henhold til vedtægternes paragraf 16 indkaldes til yderligere en generalforsamling med afstemning om forslaget. Se indkaldelslen til 2. ekstraordinære generalforsamling - klik her


Nyt om vandværkets fusionsplaner

På vor ordinære generalforsamling den 27. mart 2019 tilkendegav medlemmerne, at bestyrelsen kunne arbejde videre med planerne om fusion med Borup Vandværk. I den forbindelse ville man gerne løbende holdes underrettet på hjemmesiden om udviklingen i sagen.

På generalforsamlingen omdelte bestyrelsen ”Bilag til Formandens Beretning” – invitation til sammenlægning fra Borup Vandværk i august 2018, som bestyrelsen takkede ja til under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse – kopi vedlagt.

Efterfølgende har vi modtaget ”Aftale om sammenlægning af Borup Vandværk og Slimminge Vandværk” retur i underskrevet stand fra Borup Vandværk - .

Bestyrelsesmøde 04.04.2019:

Bestyrelsen konstituerede sig, som det fremgår af hjemmesiden.

Vi afventer generalforsamlingerne i Borup Vandværk den 25. april samt Dalby Kimmerslev Vandværk den 30. april, hvor medlemmerne i lighed med Slimminge Vandværk skal tage stilling til videreførelse af sammenlægningerne.

Bestyrelsen vil i mellemtiden forberede sig, så vi er klar til den videre dokumentation, som skal udfærdiges i forbindelse med sammenlægningen, ligesom vi har planlagt en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj.

I uge 15 blev underføringen af den ny forsyningsledning fra Bøgedevej via det nye baneanlæg og motorvejen igangsat.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. maj 2019.